Α brief summary of Stephen Hawking’s book 📖: Brief Answers to the Big Questions 🙋‍♀️ !

Α brief summary of Stephen Hawking’s book 📖: Brief Answers to the Big Questions 🙋‍♀️ ! Is there a God? Επιστήμονας ή όχι, αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα βιβλία που μπορεί να διαβάσει κανείς. Το βιβλίο απαντά με απόλυτη λογική σε «υπαρξιακά» -έως τώρα-ερωτήματα. Ξεκινά, με την απάντηση στο Read more…