Α brief summary of Stephen Hawking’s book 📖: Brief Answers to the Big Questions 🙋‍♀️ !

Α brief summary of Stephen Hawking’s book 📖: Brief Answers to the Big Questions 🙋‍♀️ ! Is there a God? Επιστήμονας ή όχι, αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα βιβλία…